top of page

1. Ethisch Verantwoord Sporten (EVS)

Onze club vindt het belangrijk om te werken aan een sportklimaat die rekening houdt met

  • - de persoonlijke integriteit van de sporter

  • - fair play

  • - sociale integriteit zoals vb. diversiteit

 

We vinden dat iedereen op een eerlijke, gelijke manier moet kunnen sporten zonder enige vorm van belemmeringen. Aan de hand van posters laten we de zwemmers, trainers en ouders nadenken over enkele gedragsregels binnen een sportclub. Deze posters zullen op de website te lezen zijn.

 

We hebben als sportclub de Panathlon-verklaring ondertekend. Aan de grondslag van de verklaring ligt het idee

dat alle kinderen het recht hebben op waardige, gezonde en veilige beoefening van sport en spel. Met dit in

het achterhoofd waken we als bestuur over gedragsregels die de positieve waarde binnen de club nastreven.

2. Vertrouwenspersoon (API)

De vertrouwenspersoon is een lid binnen de club, die als aanspreekpunt fungeert voor klachten van structurele aard, ethische problemen en/of aantasting van de integriteit. De API luistert naar alle betrokken partijen, onderzoekt de bemerkingen en legt zijn/haar bevindingen voor aan de Het bestuur, dit alles op een vertrouwelijke manier.

De vertrouwenspersoon zal eventuele structurele aanpassingen of verdere acties meedelen aan alle betrokken partijen.

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon/API van onze club zal te vinden zijn op de website.

Onze Api's zijn Veroniek en Glynis: apiklsvz@hotmail.com

 

3. Vlaggensysteem 

​Voor de afhandeling van integriteitsvraagstukken kan KLSVZ het protocol van de Vlaamse Zwemfederatie gebruiken. De blauwdruk vind je binnenkort op onze website.

logo panathlon verklaring.jfif
bottom of page