top of page

 

Privacy verklaring en GDPR 

Algemeen

Koninklijke Landense Sportvereniging Zwemmen (hier afgekort met KLSVZ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Wat is GDPR?

Vanaf 25 mei 2018 moet de Europese Verordening rond GDPR (of General Data Protection Regulation) toegepast worden. Deze Europese uniformisering van de privacywetgeving op het vlak van verwerking en bescherming van persoonsgegevens zal gevolgen hebben voor zowel grote als kleine organisaties. Als sportvereniging moet KLSVZ transparantie bieden aan zijn leden over het gebruikt en de verwerking van de gegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

Bij de inschrijving van een nieuw zwemseizoen verstrekken jullie ons de volgende gegevens:

  • Voornaam + naam

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mail adressen

Waarom worden de gegevens bewaard?

Alle gegevens worden bewaard met als doel de optimale werking van KLSVZ te verzekeren.

   - Voor de ledenadministratie

   - Voor het verzekeren van onze leden bij de verzekeringsmaatschappij Arena

   - Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van zwemclub KLSVZ; (trainingen, clubkampioenschap, sponsorzwemmen,

     PACO-wedstrijden, competitiewedstrijden, teambuilding, clubfeest ... )

   - Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

   - Het bekomen van subsidiëring door de locale overheid

   - Het bekomen van subsidiering door de Vlaamse Zwemfederatie

   - Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door clubs over heel België en in het buitenland

   - Voor het verstrekken van algemene gegevens aan officiële instanties

Waar verzamelt je sportclub de gegevens?

KLSVZ maakt gebruik van de volgende computerprogramma’ of -systemen:

  • Assist: voor het verwerken van je lidmaatschap bij VZF en de daaraan verbonden verzekeringen

  • Teammanager: voor de inschrijvingen van leden voor wedstrijden en voor het bijhouden van de gezwommen tijden

  • Meetmanager: voor het verwerken van wedstrijden

  • WIX: voor het beheren van onze website

 

Hoe verloopt de beveiliging van je gegevens?

   - De werkende leden van KLSVZ die namens de zwemclub KLSVZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd
     over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   - De computersystemen zijn beveiligd met een user-ID en daaraan gelinkt paswoord en dit enkel voor de verwerkers van de gegevens.

   - Hoelang bewaart je sportclub je gegevens?

   - KLSVZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet       is vereist.

Wat zijn je rechten omtrent je gegevens?

U heeft recht op inzage, op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Voor vragen in verband met deze privacy verklaring, kan je je altijd richten tot de secretaris van de club.   

Kan deze privacy verklaring gewijzigd worden?

De zwemclub KLSVZ kan zijn privacy verklaring wijzigen, maar zal bij wijziging een aankondiging doen via de website.

GDPR.jpg
bottom of page