top of page

Loodsvisjes en Haaien

Elk kalenderjaar kan een zwemmer die aangesloten is bij een zwemfed-club, tijden behalen die als prestatietijden kunnen erkend worden. Voor de zwemfed waren dit tot 2022 de A-limiettijden.


Vanaf 1 januari 2023 worden deze tijden losgekoppeld van de limiettijden van de BK per categorieën en gebruiken we enkel nog de term “Loodsvisje”. Via het Loodsvisje wil de zwemfed zwemmers belonen die een niveau behalen dat het regionaal niveau overstijgt.

 

Reglement Loodsvisjes (LV)

  • Je kan een LV-tijd behalen in een 25m- of 50m-bad tijd en dit gedurende het volledige kalenderjaar. Loodsvisjes gezwommen tijdens het kalenderjaar, zijn niet overdraagbaar naar het nieuwe kalenderjaar.

  • Zwemmers van de leeftijdsgroep 11-14 jaar krijgen voor het behalen van een Loodvisje één gadget per kalenderjaar.

  • Zwemmers van 15 jaar en ouder krijgen na afloop van het kalenderjaar een digitaal certificaat.

  • Een zwemmer die op een bepaalde afstand een LV-tijd behaald heeft voor de inschrijfdatum van een regionaal circuit mag enkel ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij/zij geen LV-tijd behaald heeft (dit in de gevallen waar er maar 1 klassement is).

  • Een zwemmer die op een bepaalde afstand een LV-tijd behaald heeft na de inschrijfdatum van een regionaal circuit, mag wel ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij/zij een LV-tijd behaald heeft. (Als er twee klassementen zijn, zal hij/zij wel opgenomen worden in het klassement van zwemmers met een LV-tijd).

 

Haaien

Als een zwemmer van 11 tot en met 18 jaar een bepaalde limiettijd realiseert op een officiële wedstrijd, zal hij/zij een schildje “Jonge Haai” ontvangen van de KBZB (slechts één per kalenderjaar).

De limiettijden zijn vastgesteld per jaar, geslacht, stijlen en afstanden, in tabellen respectievelijk voor wedstrijden in zwembaden van 25m en 50m (behalve 100m wisselslag, enkel in zwembaden van 25m).

Clubshildjes en clubrecords

De behaalde clubschildjes, clubrecords en limiettijden worden per maand bijgewerkt. 

bottom of page