top of page

Corona (Covid-19)


We begrijpen de ongerustheid rond Covid-19. We kregen daarover ook bezorgde mails binnen. De overheid en de media bombarderen ons dagelijks met bijkomende info en richtlijnen.

Geen enkele van de preventieve boodschappen die we krijgen van de Vlaamse overheid gaat er van uit dat kinderen die in Italië op vakantie waren automatisch getest dienen te worden. Het is niet omdat je in Italië was, dat je automatisch het virus hebt opgelopen en hebt meegebracht.

Iedereen die op vakantie in Italië was zonder meer verplicht thuis zetten, is niet de politiek van de club omdat het voorlopig ook niet de politiek van onze overheid is. Verder volgen we nauwgezet alle richtlijnen die we hieromtrent van hogerhand krijgen.

Wat verandert voor onze club?

Voor onze club verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en schrapping van de activiteiten is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij zwemmers en medewerkers. Zwemmers en medewerkers zonder ziektesymptomen kunnen gerust naar de activiteiten komen.

De club volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op ziek worden, dan wordt het uit de activiteit verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de club.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf prreventieve maatregelen toepassen:

  • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.

  • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.

  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

  • Vermijd handen en kussen geven.

  • Vermijd nauw contact met zieke personen.

  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.


In de kijker
Recent Nieuws
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page