Corona (Covid-19)


We begrijpen de ongerustheid rond Covid-19. We kregen daarover ook bezorgde mails binnen. De overheid en de media bombarderen ons dagelijks met bijkomende info en richtlijnen.

Geen enkele van de preventieve boodschappen die we krijgen van de Vlaamse overheid gaat er van uit dat kinderen die in Italië op vakantie waren automatisch getest dienen te worden. Het is niet omdat je in Italië was, dat je automatisch het virus hebt opgelopen en hebt meegebracht.

Iedereen die op vakantie in Italië was zonder meer verplicht thuis zetten, is niet de politiek van de club omdat het voorlopig ook niet de politiek van onze overheid is. Verder volgen we nauwgezet alle richtlijnen die we hieromtrent van hogerhand krijgen.

Wat verandert voor onze club?

Voor onze club verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en schrapping van de activiteiten is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?